3 อันดับแรกที่คาดว่าจะออก รางวัลที่ 1
-
-
-
3 อันดับแรกที่คาดว่าจะออก รางวัลเลขท้าย 2 ตัว
-
-
-
3 อันดับแรกที่ออกน้อย รางวัลที่ 1
-
-
-
3 อันดับแรกที่ออกน้อย รางวัลเลขท้าย 2 ตัว
-
-
-
ผลสลากรางวัลที่ 1 จาก 38 งวดล่าสุด (เลข / ครั้งที่ออก)
หลักที่ 1
หลักที่ 2
หลักที่ 3
หลักที่ 4
หลักที่ 5
หลักที่ 6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ผลสลากรางวัลเลขท้าย 2 ตัว จาก 38 งวดล่าสุด (เลข / ครั้งที่ออก)
หลักที่ 1
หลักที่ 2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-