สีกระเป๋ามงคลประจำวันเกิดปี 2565

สิ้นปีแล้วเราก็ต้องเตรียมตัวสำหรับปีใหม่ เริ่มอะไรใหม่ๆ เช่นการใช้กระเป๋าตังใบใหม่แต่ถ้าไม่รู้จะซื้อสีไหนดี

วันนี้มีดวงได้รวบรวมสีกระเป๋าสตางค์ประจำวันเกิดเสริมดวงด้านโชคลาภ

ประจำปี 2565 หรือ ปี 2022 มาช่วยในการตัดสินใจ สีไหนปัง สีไหนควรระวังไปดูกันเลย

<h3 style="text-align:center"><strong>คนเกิดวันจันทร์</strong></h3>
<p style="text-align:center"><strong>สีมงคล : </strong>สีเหลืองอ่อน สีขาว สีเทาอ่อน สีเขียวอ่อน สีเขียวแก่<br />
สีดำ สีม่วง สีน้ำตาลเข้ม สีแสด สีเหลืองเข้ม สีส้ม สีทอง<br />
<strong>สีกาลกิณี : </strong>สีแดง<br />
<strong>แบงค์ขวัญถุงผู้ที่เกิดวันจันทร์ : </strong>แบงค์ 20<br />
เลขเงินเข้ามา : 4<br />
เลขมีคนอุปถัมภ์ทางการเงิน : 3<br />
เลขเงินทองไม่ขาดมือ : 9<br />
เลขโชคมีลาภ : 7<br />
เลขได้สมบัติเก่า : 1<br />
เลขปลดหนี้ : 8</p>

คนเกิดวันจันทร์


สีมงคล : สีเหลืองอ่อน สีขาว สีเทาอ่อน สีเขียวอ่อน สีเขียวแก่

สีดำ สีม่วง สีน้ำตาลเข้ม สีแสด สีเหลืองเข้ม สีส้ม สีทอง

สีกาลกิณี : สีแดง

แบงค์ขวัญถุงผู้ที่เกิดวันจันทร์ : แบงค์ 20

เลขเงินเข้ามา : 4

เลขมีคนอุปถัมภ์ทางการเงิน : 3

เลขเงินทองไม่ขาดมือ : 9

เลขโชคมีลาภ : 7

เลขได้สมบัติเก่า : 1

เลขปลดหนี้ : 8

<h3 style="text-align:center"><strong>คนเกิดวันอังคาร</strong></h3>
<p style="text-align:center"><strong>สีมงคล : </strong>สีชมพู สีโอโรส สีดำ สีม่วง สีน้ำตาลเข้ม<br />
สีแสด สีส้ม สีทอง สีดำสลัว สีเทาเข้ม โทนสีดำ<br />
<strong>สีกาลกิณี : </strong>สีเหลืองอ่อน สีขาว เทาอ่อนๆ<br />
<strong>แบงค์ขวัญถุงผู้ที่เกิดวันอังคาร : </strong>แบงค์ 20<br />
เลขเงินเข้ามา : 7<br />
เลขมีคนอุปถัมภ์ทางการเงิน : 9<br />
เลขเงินทองไม่ขาดมือ : 6<br />
เลขโชคมีลาภ : 4<br />
เลขได้สมบัติเก่า : 6<br />
เลขปลดหนี้ : 1</p>

คนเกิดวันอังคาร


สีมงคล : สีชมพู สีโอโรส สีดำ สีม่วง สีน้ำตาลเข้ม

สีแสด สีส้ม สีทอง สีดำสลัว สีเทาเข้ม โทนสีดำ

สีกาลกิณี : สีเหลืองอ่อน สีขาว เทาอ่อนๆ

แบงค์ขวัญถุงผู้ที่เกิดวันอังคาร : แบงค์ 20

เลขเงินเข้ามา : 7

เลขมีคนอุปถัมภ์ทางการเงิน : 9

เลขเงินทองไม่ขาดมือ : 6

เลขโชคมีลาภ : 4

เลขได้สมบัติเก่า : 6

เลขปลดหนี้ : 1

<h3 style="text-align:center"><strong>คนเกิดวันพุธ(กลางวัน)</strong></h3>
<p style="text-align:center"><strong>สีมงคล : </strong>สีเขียวอ่อน สีเขียวแก่ สีแสด สีเหลืองเข้ม<br />
สีส้ม สีทอง สีดำ สีเทาเข้ม สีน้ำเงิน สีคราม สีฟ้า<br />
<strong>สีกาลกิณี : </strong>สีชมพู สีโอโรส<br />
<strong>แบงค์ขวัญถุงผู้ที่เกิดวันพุธ(กลางวัน) : </strong>แบงค์ 100<br />
เลขเงินเข้ามา : 9<br />
เลขมีคนอุปถัมภ์ทางการเงิน : 3<br />
เลขเงินทองไม่ขาดมือ : 2<br />
เลขโชคมีลาภ : 4<br />
เลขได้สมบัติเก่า : 8<br />
เลขปลดหนี้ : 6</p>

คนเกิดวันพุธ(กลางวัน)


สีมงคล : สีเขียวอ่อน สีเขียวแก่ สีแสด สีเหลืองเข้ม

สีส้ม สีทอง สีดำ สีเทาเข้ม สีน้ำเงิน สีคราม สีฟ้า

สีกาลกิณี : สีชมพู สีโอโรส

แบงค์ขวัญถุงผู้ที่เกิดวันพุธ(กลางวัน) : แบงค์ 100

เลขเงินเข้ามา : 9

เลขมีคนอุปถัมภ์ทางการเงิน : 3

เลขเงินทองไม่ขาดมือ : 2

เลขโชคมีลาภ : 4

เลขได้สมบัติเก่า : 8

เลขปลดหนี้ : 6

<h3 style="text-align:center"><strong>คนเกิดวันพุธ(กลางคืน)</strong></h3>
<p style="text-align:center"><strong>สีมงคล : </strong>สีดำ  สีเทาเข้ม  สีแดง สีเหลืองอ่อน สีขาว สีเทาอ่อน  สีชมพู สีโอโรส<br />
<strong>สีกาลกิณี : </strong>สีแสด สีแสด สีเหลืองเข้ม สีส้ม สีทอง<br />
<strong>แบงค์ขวัญถุงผู้ที่เกิดวันพุธ(กลางคืน) : </strong>แบงค์ 20<br />
เลขเงินเข้ามา : 9<br />
เลขมีคนอุปถัมภ์ทางการเงิน : 3<br />
เลขเงินทองไม่ขาดมือ : 2<br />
เลขโชคมีลาภ : 4<br />
เลขได้สมบัติเก่า : 8<br />
เลขปลดหนี้ : 6</p>

คนเกิดวันพุธ(กลางคืน)


สีมงคล : สีดำ สีเทาเข้ม สีแดง สีเหลืองอ่อน สีขาว สีเทาอ่อน สีชมพู สีโอโรส

สีกาลกิณี : สีแสด สีแสด สีเหลืองเข้ม สีส้ม สีทอง

แบงค์ขวัญถุงผู้ที่เกิดวันพุธ(กลางคืน) : แบงค์ 20

เลขเงินเข้ามา : 9

เลขมีคนอุปถัมภ์ทางการเงิน : 3

เลขเงินทองไม่ขาดมือ : 2

เลขโชคมีลาภ : 4

เลขได้สมบัติเก่า : 8

เลขปลดหนี้ : 6

<h3 style="text-align:center"><strong>คนเกิดวันพฤหัสบดี</strong></h3>
<p style="text-align:center"><strong>สีมงคล : </strong>สีแสด สีเหลืองเข้ม สีส้ม สีทอง สีน้ำเงิน<br />
สีคราม สีฟ้า สีแดง สีเหลืองอ่อน สีขาว สีเทาอ่อน<br />
<strong>สีกาลกิณี : </strong>สีดำ สีม่วง สีน้ำตาลเข้ม <br />
<strong>แบงค์ขวัญถุงผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี : </strong>แบงค์ 100<br />
เลขเงินเข้ามา : 6<br />
เลขมีคนอุปถัมภ์ทางการเงิน : 5<br />
เลขเงินทองไม่ขาดมือ : 9<br />
เลขโชคมีลาภ : 2<br />
เลขได้สมบัติเก่า : 4<br />
เลขปลดหนี้ : 3</p>

คนเกิดวันพฤหัสบดี


สีมงคล : สีแสด สีเหลืองเข้ม สีส้ม สีทอง สีน้ำเงิน

สีคราม สีฟ้า สีแดง สีเหลืองอ่อน สีขาว สีเทาอ่อน

สีกาลกิณี : สีดำ สีม่วง สีน้ำตาลเข้ม

แบงค์ขวัญถุงผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี : แบงค์ 100

เลขเงินเข้ามา : 6

เลขมีคนอุปถัมภ์ทางการเงิน : 5

เลขเงินทองไม่ขาดมือ : 9

เลขโชคมีลาภ : 2

เลขได้สมบัติเก่า : 4

เลขปลดหนี้ : 3

<h3 style="text-align:center"><strong>คนเกิดวันศุกร์</strong></h3>
<p style="text-align:center"><strong>สีมงคล : </strong>สีน้ำเงิน สีคราม สีฟ้า สีเหลืองอ่อน สีขาว<br />
สีเทาอ่อน สีชมพู สีโอโรส สีเขียวอ่อน สีเขียวแก่<br />
<strong>สีกาลกิณี : </strong>สีดำ สีเทาเข้ม<br />
<strong>แบงค์ขวัญถุงผู้ที่เกิดวันศุกร์ : </strong>แบงค์ 100<br />
เลขเงินเข้ามา : 9<br />
เลขมีคนอุปถัมภ์ทางการเงิน : 1<br />
เลขเงินทองไม่ขาดมือ : 2<br />
เลขโชคมีลาภ : 3<br />
เลขได้สมบัติเก่า : 5<br />
เลขปลดหนี้ : 8</p>

คนเกิดวันศุกร์


สีมงคล : สีน้ำเงิน สีคราม สีฟ้า สีเหลืองอ่อน สีขาว

สีเทาอ่อน สีชมพู สีโอโรส สีเขียวอ่อน สีเขียวแก่

สีกาลกิณี : สีดำ สีเทาเข้ม

แบงค์ขวัญถุงผู้ที่เกิดวันศุกร์ : แบงค์ 100

เลขเงินเข้ามา : 9

เลขมีคนอุปถัมภ์ทางการเงิน : 1

เลขเงินทองไม่ขาดมือ : 2

เลขโชคมีลาภ : 3

เลขได้สมบัติเก่า : 5

เลขปลดหนี้ : 8

<h3 style="text-align:center"><strong>คนเกิดวันเสาร์</strong></h3>
<p style="text-align:center"><strong>สีมงคล : </strong>สีดำ สีม่วง สีน้ำตาลเข้ม สีเทาเข้ม สีน้ำเงิน สีคราม สีฟ้า สีแดง<br />
<strong>สีกาลกิณี :</strong>สีเขียวอ่อน สีเขียวแก่<br />
<strong>แบงค์ขวัญถุงผู้ที่เกิดวันเสาร์ : </strong>แบงค์ 20<br />
เลขเงินเข้ามา : 8<br />
เลขมีคนอุปถัมภ์ทางการเงิน : 0<br />
เลขเงินทองไม่ขาดมือ : 6<br />
เลขโชคมีลาภ : 4<br />
เลขได้สมบัติเก่า : 1<br />
เลขปลดหนี้ : 2</p>

คนเกิดวันเสาร์


สีมงคล : สีดำ สีม่วง สีน้ำตาลเข้ม สีเทาเข้ม สีน้ำเงิน สีคราม สีฟ้า สีแดง

สีกาลกิณี :สีเขียวอ่อน สีเขียวแก่

แบงค์ขวัญถุงผู้ที่เกิดวันเสาร์ : แบงค์ 20

เลขเงินเข้ามา : 8

เลขมีคนอุปถัมภ์ทางการเงิน : 0

เลขเงินทองไม่ขาดมือ : 6

เลขโชคมีลาภ : 4

เลขได้สมบัติเก่า : 1

เลขปลดหนี้ : 2

<h3 style="text-align:center"><strong>คนเกิดวันอาทิตย์</strong></h3>
<p style="text-align:center"><strong>สีมงคล : </strong>สีชมพู สีโอโรส สีเขียวอ่อน สีเขียวแก่ สีดำ  สีม่วง สีน้ำตาลเข้ม
<br />
<strong>สีกาลกิณี : </strong>สีน้ำเงิน  สีคราม สีฟ้า <br />
<strong>แบงค์ขวัญถุงผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ : </strong>แบงค์ 50<br />
เลขเงินเข้ามา : 4<br />
เลขมีคนอุปถัมภ์ทางการเงิน : 6<br />
เลขเงินทองไม่ขาดมือ : 8<br />
เลขโชคมีลาภ : 5<br />
เลขได้สมบัติเก่า : 0<br />
เลขปลดหนี้ : 7</p>

คนเกิดวันอาทิตย์


สีมงคล : สีชมพู สีโอโรส สีเขียวอ่อน สีเขียวแก่ สีดำ สีม่วง สีน้ำตาลเข้ม


สีกาลกิณี : สีน้ำเงิน สีคราม สีฟ้า

แบงค์ขวัญถุงผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ : แบงค์ 50

เลขเงินเข้ามา : 4

เลขมีคนอุปถัมภ์ทางการเงิน : 6

เลขเงินทองไม่ขาดมือ : 8

เลขโชคมีลาภ : 5

เลขได้สมบัติเก่า : 0

เลขปลดหนี้ : 7

ขอบคุณแหล่งที่มา : TrueID Horoscope